Menu thiết kế nội thất

Hoàn thiện thô nhà phố Summerland

Hoàn thiện thô nhà phố Summerland
Hoàn thiện thô nhà phố Summerland
Hoàn thiện thô nhà phố NP10-05 Summerland
Hoàn thiện thô nhà phố NP10-05 Summerland
Hoàn thiện thô nhà phố NP10-05 Summerland
Hoàn thiện thô nhà phố NP10-05 Summerland
 • Dự án
  Dự án: Nhà phố Summerland
 • Mã dự án
  Mã dự án: 202302-0073
 • Chủ đầu tư
  Chủ đầu tư: Chị C
 • Địa điểm
  Địa điểm: Phan Thiết, Bình Thuận
 • Chủ nhà
  Chủ nhà: Chị C
 • Diện tích
  Diện tích: 5x20
 • Loại
  Loại: Nhà phố
 • Thời gian thực hiện
  Thời gian thực hiện: 2022
 • Thiết kế
  Thiết kế: MHOME
 • Thời gian hoàn thành
  Thời gian hoàn thành: 2023
MHOME thi công hoàn thiện thô nhà phố NP10 Summerland, Phan Thiết, Bình Thuận
Tổng đài:
Hotline:
Chia sẻ